Vil fjerne Stord-ferjer

Får Høgre bestemme vil gassferjene på sambandet Halhjem-Sandvikvåg knapt gå tida si ut før dei må i opplag.