Sa ingenting om underskuddet

Selv om byrådet visste om at Bydrift ville gå med minst 15 millioner i underskudd, hevdet hun at det forsatt lå an til et pent overskudd.