• FOTO: OVE OLDERKJÆR

Går god for rasveg

Geologane Bjørn Kalsnes og Anders Solheim ser ikkje fare for nye ras på E 39 over Stord. Vegen er opna att.