Bygger vindpark i Fitjar

Avtalen som er verdt 140 millioner kroner omfatter veier, fundamenter, oppstillingsplasser og kabelgrøfter.