Avdekket avvik etter ulykke på plattform

Petroleumstilsynet (Ptil) avdekket flere avvik da de gransket en alvorlig ulykke på boreplattformen Deepsea Bergen i februar.