Sjøoffiser råkjørte

Offiseren må i fengsel etter å ha råkjørt med en varebil.