Flytter etter rorbu-avsløring

Odd Engen (H) søker fritak fra alle kommunale verv og flytter fra rorbuen til Haugesund.