– God kvalitet tross kutt

Tilbudet til hørselshemmede barn og unge i Vest-Norge blir av god kvalitet, garanterer Statped Vest. Men direktøren må frem med sparekniven.