– LO må akseptere at noen får mer enn andre

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mener det ikke er tilstrekkelig med en likelønnspott for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.