Jakter på jerv

For å hindre at sauer blir tatt, graves jervetisper og valpene deres ut av hiet og drepes.