Fleire skipsulykker i 2009

Tal for første halvår 2009 viser ei auke i talet på ulykker for norskregistrerte skip.