Prøveløslatelser koster flesk

På fem år har staten brukt 125 millioner kroner på å ha 27 av Norges farligste fanger ute på prøve.