- Forbud uten effekt

Overlege Nils Bull regner med like mange øyeskader, tross forbudet mot pinneraketter.