Kaos etter kollisjon ved Lagunen

Det ble bom stopp på Søndre innfartsåre etter en kjempekollisjon i rundkjøringen ved Lagunen.