Årdal får polet

Ordførar Oddbjørn Einan er sikker på at Årdal får det eine av dei to nye vinmonopola i fylket.