Parkeringskaos på Store Milde

Det er ikke alle som takler godværet like godt. Etter parkeringene å dømme, har bilførere på vei til Aboretet på Store Milde fått kollektivt solstikk.