Norske vikarbyrå føler seg forbigått

De norske vikarbyråene mener sykehusene velger utenlandsk arbeidskraft fordi de frykter flukt fra offentlig sektor.