Bruker mer på byen

Hordalendinger bruker mer penger ute på byen enn før, og omsetningen i restaurantbransjen i fylket øker raskere enn i andre fylker. Tall fra KJS Servering i Bergen tyder på at veksten fortsetter i 2001.