Nødrop om fylkesøkonomien

Den prekære økonomiske situasjonen i Hordaland fylkeskommune var et hovedtema i Stortinget i går.