Tredobling av sjåfører ruset på sovemedisiner

Antallet rohypnol-rusede på norske veier, øker dramatisk. I løpet av kun to år har det vært en tredobling av tallet på sjåfører med sovemedisinen i blodet.