- Elisabet er ingen utlendingssak

Barnepsykolog Magne Raundalen kaster seg inn i kampen for at hjertesyke Elisabeth Jennifer (9) får bli i Norge. Men Utlendingsnemnda står på sitt endelige avslag.