Lang venting på uførebil

Rullestolbruker Mats (19) frykter byråkratiet vil bruke nærmere to år på å skaffe ham bilen Rikstrygdeverket har innvilget ham.