Døv sjåfør får ikkje arbeid

Einar Mundheim (37) på Bakka i Strandebarm hadde ikkje problem med å ta «lappen» for tunge vogntog. Men arbeid får han ikkje.