Bergen forbigås av Oslo og Stavanger

Både i Oslo og Stavanger tjener folk mer enn i Bergen.