Tar plassene fra handikappede

1430 personer parkerte ulovlig på handikapplasser i fjor. 1200 handikappede skal dele 100 plasser, og situasjonen blir håpløs når friske tar plassene fra dem.