- Løvstakk-tunnelen farligst

Det nordlige løpet av Fløyfjellstunnelen topper en liste over landets verste tunneler i VG i dag. Men trolig er Løvstakktunnelen (bildet) mye farligere.