- Det nyttar å slutta å røykja

Ingen krefttype drep så effektivt som lungekreft. Men det nyttar å stumpa sigaretten i tide.