Minstepensjonist bøtelagt etter å ha jaget ut hjemmehjelpen

En 72 år gammel minstepensjonist er av Midthordland herredsrett ilagt 5000 kroner i bot, samt 1000 kroner i saksomkostninger etter å ha jaget en hjemmehjelp på dør.