Husbrann i Tørvikbygd

Ein eldre mann vart mellombels huslaus etter ein brann i bustadhuset hans seint i går ettermiddag.