Eksplosjonsbrann i vernemaske

Politiet og Arbeidstilsynet granskar arbeidsulukka ved Aker Stord onsdag der ein 54-årig finsk arbeidar fekk brennskader i andletet etter ein ekplosjonsarta brann i friskluftsmaska si.