To skadet i kollisjon

To kvinner er brakt til Haukeland sykehus i ambulanse etter en kollisjon i Åsane.