Viktig med vener og kjende

Før hjortejakta i år er det skreve ut ca 7000 løyve i Hordaland og ca 12.300 i Sogn og Fjordane. I vestlandsfylka jaktast det på hjorten i mest alle kommunar.