Bompengene kan øke mer enn forutsatt

Økningen av bompengesatsene i Bergen kan bli utsatt på grunn av Stortingets sene behandling av Bergensprogrammet. For å veie opp inntektstapet, må økningen trolig bli større enn det planlagte spranget fra 10 til 15 kroner.