Tjuvfiske trugar Vossolaksen

Effektive tjuvfiskegarn er oppdaga ved Straume bru i Bolstadfjorden. Fylkesmannen fordømer miljøkriminaliteten i sterke ordelag.