Kommunen ville ikke fjerne boss

De gjorde en innsats i nærmiljøet sitt og ryddet den idylliske viken for boss. Ingen i kommunen ville hente bosset.