Anmeldelse henlagt

En mann i Trondheim anmeldte kvinnen etter at han sendte henne penger og hun ikke dukket opp som avtalt. Saken ble henlagt på grunn av manglende bevis.