- Bringer skam over familien

Den 17 år gamle datteren har fått føle fra det tamilske miljøet i Bergen at hun ikke burde ha fortalt om de seksuelle overgrepene og volden hun ble utsatt for av sin far.