Varsler opprydding i farskapssakene

Stortingspolitikerne vil rydde opp i farskapssakene. Nå skal loven endres slik at det kan tas blodprøver av barnet når farskapet er uklart.