Nordisk front mot mobbing

Fire organisasjoner mot mobbing i Norge, Sverige og Danmark danner felles råd. Deres første seminar for foreldre legges til Bergen.