- Eg kan ikkje tru det!

Augepasient Geir Michelsen reagerer sterkt på at Haukeland Sykehus har planar om å leggja ned sengeposten ved Øyeavdelingen. Han meiner det vil rasera tilbodet til augepasientane.