Hobbyfiskar let seg ikkje stoppe av giftalarmen

Sørfjorden er særs fiskerik, og fiskemengda aukar. Derfor er fjordingane leie av stadige og unyanserte giftmeldingar.