BiR slipper kildesortering

Et forslag om å pålegge alle abonnentene til BiR å kildesortere avfallet sitt ble nedstemt i bystyret.