Barn klarer seg bedre

Barn har større sjanse for å overleve drukningsulykker enn voksne. Jo kaldere vannet er, desto bedre.