Seks millioner kroner til Byparken

Byparken er høstligvakker rufsete i regnbygene. Litt slitt i kantene, litt skakk i gjerdene – og hvor er mesteparten av gjerdene blitt av, forresten?