Gir snart opp "Steinfalk"-søk

Havbunnen over et område som er mer enn dobbelt så stort som Askøy, er finkjemmet, uten spor etter den sunkne frakteskuten "Steinfalk".