Til streik for tariffavtale

Ved Wema-Systems i Nipedalen streiker fem av de ansatte fra i dag. Kravet er at bedriften inngår tariffavtale med Fellesforbundet