Trenger ikke ny nominasjon

Hordaland Fremskrittsparti står fritt til å endre stortingslisten innen 31. mars, og trenger ikke holde nytt nominasjonsmøte.