Vil vurdere rutinene på nytt

Ledelsen ved Lyngbøtunet Bo- og Servicesenter beklager på det sterkeste at Anna Sirevågs mat myglet etter bare fem dager.