Vil felle 800 villrein

Villreinutvalget for Hardangervidda mener det bør felles 800 villrein i årets jakt.