Vil ha samvær med babyen

Mannen har søkt om familiegjenforening med sin lille datter, men Utlendingsdirektoratet (UDI) har avslått søknaden. Avslaget er anket, og skal nå avgjøres av Utlendingsnemnda.